buộc thôi việc ông Vũ Đình Duy

Buộc thôi việc đối với cựu TGĐ PvTex Vũ Đình Duy

Buộc thôi việc đối với cựu TGĐ PvTex Vũ Đình Duy
2/12/2016 - Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc kỷ luật đối với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), nguyên TGĐ Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) với lý do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động.