bỏ thai dị tật

Chỉ xem xét bỏ thai do dị tật khi thai phụ đồng ý

Chỉ xem xét bỏ thai do dị tật khi thai phụ đồng ý
11/11/2016 - Về sàng lọc, chẩn đoán và xử trí trước sinh, Bộ Y tế đưa ra 3 yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc bỏ thai do dị tật trong đó nhất thiết phải có sự đồng ý bằng văn bản của thai phụ.