Bihan

Tôi Thapki tập 42 ngày 3/11

Tôi Thapki tập 42 ngày 3/11
2/11/2016 - Tôi Thapki tập 42 - Vì không muốn đám cưới của Ro diễn ra mà bà Vasunra muốn thiêu rụi nhà của mình, thậm chí bà còn có ý định tự tử để ngăn cản đám cưới. Bihan là người con trai quá tôn sùng mẹ mình nên anh làm theo tất cả những gì mà bà yêu cầu.