bi kịch

Chồng vô sinh, vợ có thai - tấn bi kịch của hôn nhân

Chồng vô sinh, vợ có thai - tấn bi kịch của hôn nhân
03/03/2017 - Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh vì chuyện anh vô sinh. Đổi lại, thử một lần đặt mình vào vị trí của vợ, nếu cô ấy bị vô sinh, anh có rời bỏ cô ấy không, có chắc sẽ không đi kiếm đứa con ở bên ngoài không?

Bi kịch người đàn bà giăng bẫy tình để thử chồng (Kỳ 1)

Bi kịch người đàn bà giăng bẫy tình để thử chồng (Kỳ 1)
13/01/2017 - Đó là một vở kịch đời mà Hoàng Anh đã dựng lên để thử thách người chồng thương yêu của mình bởi lý do anh ấy là người đàn ông quá hoàn hảo. Chỉ tiếc khi “hạ màn” cái kết đã xoay vần khỏi tầm tay của cô ấy và đem lại sự đau khổ cho tất cả các “nhân vật”.