bị đánh bầm giập vì thích uống bia lon hơn bia chia