bị bắt khi đang vận chuyển 18kg vàng qua biên giới