"Võ" trị bí tiểu không dùng thuốc

Khi bị bí tiểu hãy bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn sau, bàng quang sẽ được "tháo nút", nước tiểu được thoải mái chảy tự do.
"Võ" trị bí tiểu không dùng thuốc
"Võ" trị bí tiểu không dùng thuốc

 Võ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốcVõ trị bí tiểu không dùng thuốc

 

Võ trị bí tiểu không dùng thuốc

Thầy Nguyễn Cao Khải là thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe Aftercare. Sau khi tự chữa bệnh suy nhược cơ thể và viêm khớp cho vợ thành công, thầy Khải bỏ luôn việc buôn bán xe máy đang hái ra tiền lúc đấy và quyết tâm theo đuổi nghề chữa bệnh cứu người.

Mời xem lại những bài viết về hành trình chữa bệnh của thầy Nguyễn Cao Khải tại đây.

Bách San

(Theo Tuổi trẻ Thủ đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình