Cứu người đột quỵ bằng phương pháp đơn giản này

Ngay cả những người không biết CPR cũng có thể cứu  mạng một người lớn bị tim ngừng đập. Thế nên dù là có được huấn luyện hay chưa thì cũng phải hành động tức khắc lúc gặp các trường hợp khẩn cấp như vậy. CPR có thể cứu mạng người dù bạn không được huấn luyện trước.

Cứu người đột quỵ bằng phương pháp đơn giản này

Ly côn

(Theo Tuổi trẻ thủ đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình