Thông tin sức khỏe -

Bí quyết vàng để nam giới không chết sớm

Cùng với sự phát triển của xã hội, tuổi thọ con người ngày càng được nâng cao. Nhưng với cùng đặc điểm khí hậu của từng quốc gia, cùng châu lục, cùng điều kiện sống, tuổi thọ của phụ nữ thường cao hơn nam giới. Tại sao vậy? Làm thế nào để thay đổi điều đó?  

Bí quyết vàng để nam giới không chết sớm

Minh An 

(Theo Tuổi trẻ Thủ đô)


    
Tâm Sự Gia Đình