14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

Bạn có biết rằng hầu hết các chất lỏng được đẩy ra trong khi làm “chuyện ấy” lại là nước tiểu không?
14 sự thật bất ngờ về nước tiểu
14 sự thật bất ngờ về nước tiểu
loading...

Tiểu tiện là việc làm hàng ngày, gần như là bản năng tự nhiên của con người và cũng ít người chịu “nhìn ngó” lại “sản phẩm” sau khi làm cái việc tế nhị đó. Nhưng nước tiểu chính là cách cơ thể thải độc tố ra ngoài và cũng là nơi phản ánh tương đối chính xác về sức khỏe của bạn.

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

14 sự thật bất ngờ về nước tiểu

Linh Chi

(Theo Tuổi trẻ Thủ đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình