BB Trần

Hoán đổi mùa 2 tập 9 ngày 5/11

Hoán đổi mùa 2 tập 9 ngày 5/11
4/11/2016 - Hoán đổi mùa 2 tập 9 - Cuộc tranh đấu của các thí sinh vẫn chưa kết thúc khi tuần nào chương trình cũng mở ra một thử thách riêng cho từng người. Sự nỗ lực cố gắng sẽ mang lại chiến thắng! Ở tập này, liệu ai trong 4 thí sinh sẽ giành được chiến thắng tuần?