bầu cử Tổng thống Mỹ

Phiếu đại cử tri bầu Tổng thống Mỹ là gì?

Phiếu đại cử tri bầu Tổng thống Mỹ là gì?
9/11/2016 - Nước Mỹ có tổng cộng 538 đại cử tri. Để đắc cử tổng thống, một ứng viên cần có tối thiếu 270 phiếu đại cử tri. Ứng viên vẫn có quyền bước vào Nhà Trắng miễn là có đủ trên 270 phiếu đại cử tri, dù thua đối thủ về phiếu phổ thông.

Dự báo ông Trump sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ

Dự báo ông Trump sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ
3/11/2016 - Hệ thống trí tuệ nhân tạo MogIA, từng 3 lần dự đoán chính xác kết quả bầu cử tổng thống Mỹ cho rằng ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.