bảo kun

Hàng xóm lắm chiêu mùa 3 tập 20 ngày 15/11

Hàng xóm lắm chiêu mùa 3 tập 20 ngày 15/11
14/11/2016 - Hàng xóm lắm chiêu mùa 3 tập 20 - Cùng chương trình đi tìm hiểu xem hôm nay chúng ta sẽ cùng với đội chơi nào xuyên suốt tập này. Với những phần diễn xuất thú vị cùng luật chơi thử thách về thính giác, thị giác và khả năng suy đoán!