bàn về trai xấu thời nay

Trai xấu thời nay mới là hay!

Trai xấu thời nay mới là hay!
22/11/2016 - Thông thường ông trời sẽ không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả. Một khi đã ban phát cho một người đàn ông cái nhan sắc dưới trung bình thì bù vào đó là những tài năng mà mấy gã đẹp trai không có.