Án mạng chỉ vì 40 cây cà phê bị chặt phá

Án mạng đau lòng chỉ vì 40 cây cà phê bị chặt phá

Án mạng đau lòng chỉ vì 40 cây cà phê bị chặt phá
2/12/2016 - Sau khi kiểm tra, phát hiện rẫy cà phê của gia đình có tới 40 cây cà phê đang kỳ thu hoạch bị chặt phá, cặp vợ chồng này đã bàn kế trả thù để dằn mặt ông Thà, đồng thời rủ thêm người hỗ trợ.