âm mưu và tình yêu tập 547

Âm mưu và tình yêu tập 547 ngày 29/11

Âm mưu và tình yêu tập 547 ngày 29/11
27/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 547 - Nhà Umila lại có thêm một rắc rối khi bà Umila giết chết tên tội phạm nguy hiểm ngay tại nhà của mình. Rada và Just Ti vẫn đang tìm mọi thời cơ để giết Gori.