âm mưu và tình yêu tập 540

Âm mưu và tình yêu tập 540 ngày 21/11

Âm mưu và tình yêu tập 540 ngày 21/11
20/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 540 - Rada cố gắng đẩy mọi tội lỗi ăn trộm cho Gori để có thể đuổi con bé ra khỏi nhà trước khi nó nhớ ra mọi chuyện về quá khứ. Nhưng cậu nhóc nhà Modi hợp sức để minh oan cho Gori.