âm mưu và tình yêu tập 538

Âm mưu và tình yêu tập 538 ngày 19/11

Âm mưu và tình yêu tập 538 ngày 19/11
18/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 538 - Bà Kokila nhất quyết bắt Rashi phải cưới chồng và người đó không phải là Chiga. Chiga buộc phải tránh xa Rashi.