âm mưu và tình yêu tập 521 ngày 2/11

Âm mưu và tình yêu tập 521 ngày 2/11

Âm mưu và tình yêu tập 521 ngày 2/11
2/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 521 - Những đứa trẻ nhà Modi dùng đủ mọi kế để Rada không lấy được Ahem. Nhưng định mệnh đã sắp đặt, số phận của Gopi liệu sẽ đi về đâu? Rada răn đe những đứa nhỏ nếu làm trái lệnh cô sẽ đánh đòn.