Những ngày đại kỵ cần tránh trong tháng 12

0
20

Tháng 12 có 6 ngày đại kỵ cần tránh dưới đây, 12 con giáp, ai cần làm việc gì cũng nên chú ý để tránh gặp hung họa và tự rước an lành về cho bản thân nhé.

1. Ngày 1/12 (3/11 âm lịch): Đây là ngày người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão dễ gặp hung thần dữ nhất thuộc dạng "Nguyệt phá đại hao", coi chừng tán gia bại sản. Ngoài việc phá dỡ, động thổ, xây cất sửa chữa nhà và chữa bệnh ra không nên chọn làm việc đại sự trong ngày này. Riêng người tuổi Hợi lành nhiều hơn dữ nên có thể an nhiên tự tại trong ngày này.  

2. Ngày 4/12 (6/11 âm lịch): Đây là ngày các cá nhân tuổi Thìn, Tỵ dễ gặp hung thần "Thụ tử", lành ít dữ nhiều. Chính vì thế ngoài việc tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dần lành nhiều hơn dữ nên có thể an nhiên tự tại trong ngày này.

3. Ngày 11/12 (13/11 âm lịch): Đây là ngày các tuổi Ngọ, Mùi dễ gặp hung thần "Thụ tử", lành ít dữ nhiều. Chính vì thế ngoài việc tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dậu lành nhiều hơn dữ nên có thể an nhiên tự tại trong ngày này.

4. Ngày 14/12 (17/11 âm lịch): Đây là ngày các cá nhân tuổi Thân, Dậu dễ gặp Nhật trực "Nguyệt phá đại hao". Bởi vậy mà ngoài việc phá dỡ, động thổ, xây cất sửa chữa nhà và chữa bệnh ra không nên chọn làm việc đại sự trong ngày này. Riêng người tuổi Tý lành nhiều hơn dữ nên có thể an nhiên tự tại trong ngày này.  

5. Ngày 23/12 (25/11 âm lịch): Đây là ngày các cá nhân tuổi Tuất dễ gặp hung thần Thụ Tử, lành ít dữ nhiều. Chính vì thế ngoài việc tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dậu lành nhiều hơn dữ nên có thể an nhiên tự tại trong ngày này.

6. Ngày 26/12 (28/11 âm lịch): “30 chưa phải là Tết”, cuối tháng nhưng người tuổi Hợi vẫn cần chú ý vì họ rất dễ gặp họa Nhật trực "Nguyệt phá đại hao lành ít dữ nhiều. Bởi vậy mà ngoài việc phá dỡ, động thổ, xây cất sửa chữa nhà và chữa bệnh ra không nên chọn làm việc đại sự trong ngày này. Riêng người tuổi Tý lành nhiều hơn dữ nên có thể an nhiên tự tại trong ngày này.  

Bảo Hà
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here