6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân!

0
760

 

Thomas Edison

6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân! 

Steve Jobs

6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân!

 

Edward Bulwer Lytton

6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân!

Jason GoldBerg

6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân!

Brian Tracy

6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân!

 

Winston Churchill

6 câu danh ngôn về kinh doanh của các vĩ nhân!

Mộc Miên (Tổng hợp)
(Nguồn ảnh: Number1)
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here