Quy định mới cần biết về việc tăng lương trong năm 2016

0
185

Quy định mới cần biết về việc tăng lương trong năm 2016

Nhiều quy định tăng lương từ năm 2016 người lao động cần nắm rõ (ảnh: vneconomy2)

Tăng lương cơ sở 5% từ 1/5/2016

Từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống như năm trước.

Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Các bộ, ngành, địa phương được giao trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Tăng lương tối thiểu vùng

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 như sau:

– Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với Nghị định103/2014/NĐ-CP.

– Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với Nghị định 103).

– Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với Nghị định 103).

– Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với Nghị định 103).

Danh mục địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Tăng lương khác

Quy định mới cần biết về việc tăng lương trong năm 2016

Người về hưu, mất sức lao động cũng được điều chỉnh tăng lương đạt mức lương cơ sở (ảnh: tienphong)

Quốc hội đã thống nhất giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Thời điểm thực hiện việc tăng lương nêu trên là từ ngày 01/01/2016.

(Tổng hợp)

Theo Tuổi trẻ thủ đô

Theo TTTĐ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here