Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

0
199

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

 

 Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng! 

                                     Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

Bài, ảnh: Trịnh Văn

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

XEM THÊM

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here