Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

0
63

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

 

 Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!Một chút đổi thay, đời hay như mộng! 

                                     Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

Bài, ảnh: Trịnh Văn

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

XEM THÊM

Một chút đổi thay, đời hay như mộng!

 

 

 

Gửi phản hồi