Tôi có được thừa kế tài sản của anh ruột khi anh ấy không có vợ con?

0
81

Các cụ nhà tôi đẻ được 4 người con, bao gồm 1 người anh trai và 3 chị em gái chúng tôi. Người anh trai cả Ngô Văn Khoát được các cụ thân sinh trao quyền quản lý đất có diện tích là 1.238 m2.

Hai vợ chồng anh ấy đều đã mất (anh Khoát mất năm 2006) và không có con cái. Các anh chị em khác cũng đều qua đời trước đó:

Bà Ngô Thị Diệu đã mất năm 1968.

Bà Ngô Thị Thiếu đã mất năm 1990.

 Như vậy vào thời điểm anh trai tôi mất năm 2006, những người anh chị em ruột còn lại duy nhất mình tôi. Xin luật sư cho biết tôi có được hưởng quyền thừa kế đối với tài sản của anh trai không? Những người con của các chị ruột tôi được hưởng quyền thừa kế tài sản của chú ruột như thế nào?

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi